• Mijn vak
Jannette Harskamp-Vermeer

Geen christelijke les zonder christenleven

Vakdocenten uit het vo, mbo en hbo vertellen hoe zij de christelijk identiteit van hun school verbinden aan de inhoud van hun les.

Alette Boogaard, docente psychologie en psychiatrie aan het Hoornbeeck College te Gouda

Doortrekt de christelijke identiteit mijn leven? Alleen als dat zo is, kan en zal ik ook als christen lesgeven.’ Daarvan is Alette Boogaard, docente psychologie en psychiatrie aan het Hoornbeeck College te Gouda, overtuigd. ‘Het vraagt om een leven dicht bij God.’

‘Lesgeven als christen omvat meer dan je lesdag beginnen met Bijbellezen en gebed’, steekt Boogaard van wal. ‘In de Bijbel staat: “Doet álles tot eer van God.” Of je nu eet of drinkt, lesgeeft of op stagebezoek gaat, doe dit tot eer van Hem. Dat vraagt van een docent om een leven dicht bij God. Ik denk dat het christen-zijn van een docent zich vooral uit in de omgang met studenten. Ben je eerlijk en betrouwbaar? Zie je de student als uniek mens en ben je gericht op een goede relatie?’

‘Vooral in de omgang met studenten, wordt je christen-zijn zichtbaar’

Alette Boogaard

‘Ik wil een goede vakdocent zijn’, legt Boogaard uit. ‘Het geloof moet niet als een sausje eroverheen functioneren. In mijn lessen ontwikkelingspsychologie en psychiatrie ligt de nadruk op kennisoverdracht. Als ik studenten de eerste uren heb, betrek ik bij de dagopening graag het onderwerp van de les.’ Onlangs las de docente bij een les over neurocognitieve stoornissen bij ouderen Psalm 92: ‘In hun grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Dat lijkt dan haaks te staan op het gedrag van sommige ouderen met een ernstige vorm van dementie. En toch staat het in de Bijbel en dus is het waar. Daar staan we dan met elkaar bij stil.’

In de opleiding is er naast het kennisaspect nadrukkelijk ook aandacht voor houdingsaspecten en vaardigheden. Onder andere in de studieloopbaanlessen en in de stagebegeleiding. ‘En ja, dat heeft alles te maken met het leven tot eer van God.’ In de beroepsmonitor, een meetinstrument om houdingen beroepsvaardigheden inzichtelijk te maken, staan items die rechtstreeks uit de Bijbel kunnen komen. Boogaard somt op: ‘Trouw, integriteit, respect. Of je bij feedback het goede zoekt voor de ander.’ Tijdens een stagebezoek komt de identiteit van de stagiaires ter sprake. Of ze uit durven komen voor hun christen-zijn. Studenten vinden dit vaak moeilijk, vooral als de stageplek in een niet-christelijke omgeving is. ‘Regelmatig stimuleren werkbegeleiders studenten juist om hun christen-zijn te laten zien.’ Omdat studenten dit pittig vinden, organiseert het Hoornbeeck Gouda elk jaar een themadag over de christelijke beroepshouding.

‘In de klas bid ik vaak of God ons zegenen wil. En dat wij een zegen zullen zijn voor elkaar. Ik als docent voor de studenten. Maar ook de studenten naar elkaar en voor mij.’

Terug naar overzicht