Peter van Olst

Komend nummer

Dagopeningen
Dagopeningen. Als docent heb je er elke werkdag mee te maken. Je wil de leerlingen iets meegegven vanuit de Bijbel. Hoe doe dat op een goede manier? Je leest hierover meer in het komende nummer (3) van DRS.