• Hoofdredactioneel
Kees de Groot

Ongehoorzaam

hoofdredactioneel

Deze keer stel ik een daad. Gooi ik mijn kont tegen de krib. Mijn hoofdredactioneel moet eigenlijk over het thema gaan. Als een soort opwarmertje van wat komt.

Dat had op zich best gekund, trouwens. Burgerschap is belangwekkend en veelzijdig genoeg. Actueel ook. Leerlingen vanuit een Bijbelse visie voorbereiden op participatie in een pluriforme, multiculturele samenleving behoort tot de kerntaken van christelijk-reformatorische scholen.

Maar uitzonderingen bevestigen de regel. Daarom negeer ik ditmaal ieders verwachtingen. Vergelijk het met burgerlijke ongehoorzaamheid: opzettelijk de wet overtreden (al is het met politiek doel).

Toegegeven, de vader des vaderlands liet ons een ander voorbeeld na. 'Den koning van Hispanje' heeft Willem van Oranje immers altijd geëerd. ‘Tot genen tijden’, luidt ons volkslied, had hij de koning veracht. Maar de dichter zegt er ook iets bij: gehoorzaamheid aan de hoogste Majesteit gaat boven trouw aan de aardse machthebber.

Wat als de overheid in de toekomst van onze scholen dingen vraagt die zij in Bijbels licht niet kunnen uitvoeren? Dat is geen onrealistisch scenario. De PvdA, bijvoorbeeld, vindt dat scholen het homohuwelijk niet mogen afkeuren.

Komen wij, Willems politieke nazaten, op termijn buiten de democratische rechtsorde te staan doordat het waarden- en normenpatroon van de seculiere meerderheid steeds verder bij ons vandaan schuift? Wanneer wetten gaan strijden met Gods Woord? Is burgerlijke ongehoorzaamheid dan geboden? Ik hoop vurig dat we zo’n daad nooit hoeven te stellen.

Kees de Groot, hoofdredacteur DRS Magazine

Terug naar overzicht