• Portret
Hanna Jongejan-Kater

Pingpong en pianospel in de pauze

Tussen de kantoren aan het industrieterrein in Gouda staat een gebouw met een klimwand en een survivalbaan. Nu ligt het terrein er verlaten bij, maar normaal gesproken werken de studenten van de opleiding Beveiliging zich hier in het zweet. Welzijnsstudenten Lisa de Reuver (17), Marit Simpelaar (17), Jeanne Langstraat (16) en Nienke de Reuver (18) kijken liever toe vanaf een bankje. ‘Er is hier altijd wat te zien. Voor de vakantie kwam er een trainingsacteur van de brandweer voor een oefening’, vertelt Marit. ‘Daarnaast kiezen we regelmatig een spelletje uit de kantine dat we buiten doen, zoals Skip-Bo of Dobble.’

Bij binnenkomst van de mbo-school is een wit kunstwerk te zien. Het beeld verwijst naar Psalm 72, waarin gesproken wordt over een rijk van vrede, over wijsheid, rechtvaardigheid en de zorg voor wees en weduwe. Hoewel het kunstwerk klein is, is de creatie helemaal op de bovenste verdieping van de school nog goed zichtbaar. Vanaf die hoogte is de kruisvorm te zien. Dezelfde psalm komt ook terug in de aula, waar vers 5 afgedrukt staat op de muur. Ook de studenten van de sector Welzijn gaan in de pauze regelmatig naar deze plek, maar niet voordat ze een bezoekje gebracht hebben aan de kantine. Marit: ‘Ik loop elke week wel even langs de automaat. Er is niet alleen maar snoep of chips verkrijgbaar, maar je kunt hier ook water tappen of een kopje koffie halen.’ In de aula staan een pingpongtafel en een piano waar menig studenttijdens een pauze achter kruipt.

Boekenkasten

Wandelend door de school zijn er diverse boekenkasten zichtbaar. Marit snuffelt het liefst in de kast van de sector Zorg, want daar staan boeken die haar interesse wekken. ‘Bij Welzijn vind je kinderboeken, romans en informatieve boeken. Loop je naar de gang waar de studenten van Beveiliging zitten, dan zul je misdaadromans in de kast aantreffen. Bij Economie gaan de boeken vooral over thema’s als leiderschap en werk.’

Een vraag naar het lievelingslokaal van de meiden leidt naar de derde verdieping, waar godsdienst gegeven wordt. Op het bureau voor in de klas staat een pot met snoep, waar de meiden allereerst naartoe lopen. Op de achterwand hangt een plaat met een ondergaande zon, waarop de woorden uit Johannes 8:12 geschreven zijn: ‘Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’

Activiteiten

In de school zijn er diverse lokalen waar specifieke vakken worden gegeven, zoals het lokaal van verzorging, het kooklokaal of de ruimtes van de muzisch creatieve vakken. Hier vallen bijvoorbeeld beeldende vorming en muziek onder. Nienke vertelt over de zorglokalen, waar ze tijdens het vak persoonlijke zorg leert reanimeren, haren wassen of bedden opmaken. Jeanne: ‘Tijdens de kooklessen leren we hoe je rekening houdt met allergieën of op welke temperatuur bepaalde hapjes opgediend moeten worden voor baby’s of ouderen bijvoorbeeld.’

In de lokalen van de muzisch creatieve vakken wordt volgens Lisa met name gewerkt aan de voorbereiding van activiteiten. ‘Onlangs maakten we rammelaars, die kinderen mochten versieren op een school waar we een lesactiviteit uitvoerden.’ Als er een tussenuur is, kijken de meiden nog weleens of het muzieklokaal open is. De piano die daar staat, nodigt uit om met elkaar te zingen.

Terug naar overzicht