De Goudse glazen: (kunst)historisch, meditatief, muzikaal

Met de St. Janskerk heeft Gouda niet alleen een historisch monument binnen de gemeentegrenzen: de kerk is allereerst een geloofsmonument. Al sinds eeuwen komt de gemeente samen om hier het Woord van God te horen, te bidden en God lof te zingen. Op zaterdag 16 maart kunt u zich verdiepen in de geschiedenis van de kerk en de Goudse glazen tijdens een speciale middag.

Elk onderdeel van het gebouw draagt bij aan die functie, vooral de beroemde Goudse glazen. In het kader van het Studium Generale-programma organiseren we een zaterdagmiddagbijeenkomst in de St. Jan waarin we de rijke boodschap van enkele van die ramen willen uitstallen.

Langs de ramen

Na een inleiding over deze Goudse kerk als geloofsmonument door de eeuwen heen, gaan we letterlijk bij drie ramen langs. We zetten ons onder het betreffende raam en luisteren naar een korte uiteenzetting over de (kunst)historische betekenis van het raam.

Daarna vragen we ons af wat het raam ons in theologische opzicht te zeggen heeft.Ten slotte luisteren we naar muziek die met het thema van het raam verbonden is. Bij de ramen is er ook mogelijkheid om te zitten tijdens de uitleg. Bij de ramen is er ook mogelijkheid om te zitten tijdens de uitleg.

Evensong

De middag wordt afgesloten met een evensong, een religieuze viering met Bijbellezing, gebed en muziek naar Engelse traditie. Deze evensong is ook onderdeel van het zaterdagmiddag concertprogramma van de St. Jan.

Over de sprekers en muzikanten

De inleiding over de St. Jan als geloofsmonument wordt verzorgd door Tom Hage. Hij is oud-cumadocent van Driestar hogeschool. Bij de ramen zal Winnie Verbeek de (kunst)historische betekenis aan de orde stellen. Zij is docent beeldend vormen van Driestar hogeschool en conservator van de St. Jan. Ds. Wim Vermeulen, predikant van de Jacobikerk in Utrecht, zal ingaan op de theologische aspecten van de betreffende ramen. Hij is ook de liturg in de aansluitende evensong.

De muziek wordt verzorgd door het studentenkoor van Ars Musica, onder leiding van Arjen Uitbeijerse. Arjen is muziekdocent aan Driestar hogeschool. Het koor wordt begeleid door Gerben Mourik, organist van de Grote of St. Michaëlskerk in Oudewater.

Programma

Datum: zaterdag 16 maart 2024
Adres St. Jan: Achter de Kerk 2, 2801 JW Gouda

14.00 uur - Welkom in het koor
14.05 uur - De St. Jan als geloofsmonument door de eeuwen heen
14.25 uur - Raam 1
14.55 uur - Raam 2
15.20 uur - Pauze
15.30 uur - Raam 3
16.00 - 17.00 uur - Evensong

Kosten en aanmelden

U kunt zich voor deze middag opgeven via deze link.
De kosten bedragen € 22,50 per persoon.