Komend nummer

Leekracht, ambacht
Leraar zijn is een ambacht. Het vraagt veel oefeningn om er vaardig te worden. In dit nummer lees je verschillende inspirerende verhalen over het ambacht 'leerkracht'.
Je leest hierover meer in het komende nummer (5) van DRS.