Peter van Olst

Komend nummer

Breedvormend onderwijs
Goed onderwijs beoogt de brede vorming van leerlingen. Wie die stelling van harte onderschrijft, loopt al snel aan tegen een cultuur van individuele prestaties, waarin leerlingen vooral op cognitief gebied tot elkaars concurrenten worden gemaakt. Brede vorming; hoe doe je dat in de praktijk? Je leest hierover meer in het komende nummer van DRS.