Egbert Slagboom

Komend nummer

Thema: ‘Coronacrisis - virusuitbraak zet ons stil én brengt ons in beweging'

Petje af
Saai! Dat zou deze keer ons thema zijn. In drie artikelen wilden we iets schrijven over lesgeven in een amusementscultuur. Hoe houd je leerlingen 45 minuten bij de les wier spanningsboog al na 5 minuten inzakt, beïnvloed als ze zijn door korte, flitsende filmpjes en vlogs?
Daarvan kwam, door de uitbraak van het coronacrisis, niets terecht. Scholen hadden half maart wel wat anders aan hun hoofd dan ons te ontvangen voor een reportage.
Van de nood maakten we daarom een deugd. Ruim twee weken voor de deadline (6 april) hebben we de koers verlegd en het thema gewijzigd in Coronacrisis. Dat betekende: met elkaar in allerijl drie nieuwe artikelen verzinnen.

Waarover moeten die dan gaan? Er verschijnen al zoveel verhalen. Kunnen wij nog met iets nieuws of origineels komen? Overlap is onontkoombaar.
En de ontwikkelingen gaan zo snel dat veel van wat we nu (20 maart) bedenken op het moment van publicatie (14 mei) mogelijk al achterhaald is.
Het virus negeren is echter geen optie. Hier kúnnen we niet omheen. Dat wíllen we ook niet – ook al kunnen we er pas in mei iets mee doen omdat het aprilnummer al grotendeels af is.
Daarom zijn we maar gaan roeien met de riemen die we hebben. Wat bij ons in het klein gebeurde, gebeurde tegelijkertijd op de scholen in het groot. Met des te meer respect hebben wij gezien hoe consciëntieus en met hoeveel toewijding daar is en wordt gewerkt. Petje af!

Saai stukje dit? Klopt; de coronacrisis leent zich niet voor (quasi-)grappige teksten. En ik wilde u even meenemen in onze afwegingen. Hopelijk weten onze verhalen u toch te boeien.

Tot zover onze hoofdredacteur, Kees de Groot, in zijn 'Welkom'...

Het eerste thema-artikel heeft als titel ‘De stem van de coronacrisis’ Daarin krijgen zes betrokkenen het woord. Ze proberen, ieder vanuit een eigen invalshoek, deze vraag te beantwoorden: ‘Wat heeft de virusuitbraak het onderwijs te zeggen?’

‘Nu blijkt het belang van huisgodsdienst’

ds. A.C. Uitslag, christelijk-gereformeerd predikant op Urk

In een tweede artikel geeft redacteur Jannette Harskamp-Vermeer een verslag van haar dag als huismoeder én thuisjuf. 'Tel je zegeningen! Dat zou ik zomaar vergeten.'

Het derde thema-artikel heeft als titel ‘Onderwijs ín en ná de crisis’. Drie collega’s van reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs doen er hun zegje over: Jaap de Heer (docent en opleidingscoördinator bij het Van Lodenstein College in Kesteren), Frans van Hartingsveldt (voorzitter van het college van bestuur van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn) en Dirk Blom (adjunct-directeur op de Revius, Wartburg College, Rotterdam-Zevenkamp).