Komend nummer

Pen en papier
Geschiedenis van schrijfonderwijs. De strijd tegen het scherm.
Je leest hierover meer in het komende nummer van DRS.