Komend nummer

Mediatheken:
In het komende nummer gaat het over mediatheken. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van mediatheken. Er staan vaak lang niet meer alleen boeken. In het aankomende nummer verschillende interviews en artikelen over de ontwikkelingen van de mediatheek!