Komend nummer

Albert de Vries: ‘Ouders en school mogen van elkaar iets verwachten’

In het volgende nummer van DRS Magazine (decembernummer)…

Dit is een themanummer over 'Ouderbetrokkenheid'. In de vier thema-artikelen komen onder andere aan het woord:
• Jan Noteboom, auteur van ‘Even over mijn zoon, juf … - Communiceren met ouders in het basisonderwijs’
• Albert de Vries, gz-psycholoog: 'Samenwerking rond geestelijke vorming zou een speerpunt moeten zijn'

‘Is een kritische ouder niet gewoon een betrokken ouder?’

Jan Noteboom