Egbert Slagboom

Komend nummer

Thema: ’Niet naar de (gewone) school'

Het septembernummer heeft als thema ‘’Niet naar de (gewone) school’.

'Alleen zijn kan je echter ook vormen; denk even aan Samuël'

Prof. dr. H. van den Belt, meditatie

Na de zomervakantie - twee maanden geen DRS Magazine! - verschijnt ons volgende nummer bij leven en welzijn rond 10 september. Het heeft als thema - hoe raar dat voor een septembernummer ook klinken mag - ’Niet naar de (gewone) school’.

In een passende meditatie vraagt prof. dr. H. van den Belt aandacht voor de jonge Samuël: ‘Wat doet het met je als je niet naar school kunt? Je hebt minder contact met andere kinderen en al snel raak je in een isolement. Dat kan een drukkend gevoel van eenzaamheid geven. Alleen zijn kan je echter ook vormen. Denk even aan Samuël. Hij gaat al heel jong naar een vreemde omgeving en mist het contact met zijn halfbroers en -zussen en met de andere kinderen uit Ramathaim. Hij is nog heel jong als Hanna hem naar Silo brengt, een pas gespeende kleuter.’

Verder vindt U in dit nummer o.a. een interview met een leerplichtambtenaar, bevraagd op de zgn. thuiszitters. Wat komt hij zoal tegen aan problematiek? Hoe helpt hij hen weer op school te krijgen? Of lukt dat niet in alle gevallen?
In een ander interview nemen we u mee naar een zorgboerderij in Barendrecht. We spreken daar met leerlingen en ouders. Hoe ervaren zij zo’n ‘ongewone’ school?
Ten slotte verrassen we onze lezers op een reportage waarin o.a. zieke kinderen - die dus níet het reguliere onderwijs kunnen volgen - aan het woord komen.