Egbert Slagboom

Komend nummer

Thema: privacy

Het maartnummer is een themanummer met als onderwerp ‘privacy’. Er is o.a. aandacht voor de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Natuurlijk hebben de scholen hiermee te maken: de wet verplicht de scholen bijvoorbeeld de persoonsgegevens van hun leerlingen goed te beschermen.

‘Angst moet niet de leermeester zijn’

Jan-Kees Karels

In het eerste thema-artikel spreken we met Klaas Pater, hoofd van de ICT-afdeling op de Pieter Zandt (Kampen): ‘Pieter Zandt kiest strakke lijn in hanteren privacyregels’.

Het tweede artikel geeft het woord aan Jan-Kees Karels, juridisch adviseur op AVG-gebied en RD-redacteur: ‘Angst moet niet de leermeester zijn’.

Artikel nummer 3: ‘Vriendschapsverzoeken op Facebook, likes op Instagram en vreemde foto’s op Snapchat – Leerkrachten en docenten ontkomen er niet aan. Maar hoe ver gaat hun rol als leraar en waar ligt de grens tussen werk en privé? In gesprek met juf Mariëlle van Beek en docent Hendrik-Jan van Nieuw Amerongen.’

Ten slotte. In het vierde thema-artikel geeft mr. Marjolein Dorrestijn (RMU) haar visie: ‘Zuinig zijn op extra kwetsbare groep - AVG dwingt scholen bij de les te blijven.’