Egbert Slagboom

Komend nummer

Thema: ‘Innovatie'

Het decembernummer heeft als thema ‘Innovatie’. Redacteur Thea Kool spreekt onder andere met Lennart Visser, course director van de Master ‘Leren en Innoveren’ vanuit Driestar hogeschool, Christelijke Hogeschool Ede en Hogeschool Viaa: ‘De vraag is of je met al die veranderingen moet meegaan en zo ja, hoe? Hoe kun je het vormgeven vanuit de scholen zelf? En hoe kun je leraren zelf eigenaar maken van onderwijsveranderingen en dan ook vanuit een visie, niet om de verandering zelf?’ Marlena Hamelink (47) rondde kortgeleden deze Master af. Ze is docent Engels op het Wartburg College, locatie Marnix in Dordrecht. Ze vertelt over haar innovatie: ‘Mijn beroepsvreugde nam toe door met betekenisvolle dingen bezig te zijn.’

'Collega’s die weerstand vertonen, zeuren niet, maar zijn kritisch'

John Kotter, hoogleraar Leadership aan de Harvard Business School (Boston, USA)

Hoofdredacteur Kees de Groot geeft een top-5 van geslaagde innovaties én van de vijf missers: ‘Veel vernieuwing, soms verbetering. Tien onderwijsinnovaties onder de loep’, zo luidt de (onder)titel.
Ten slotte. Onder de titel ‘Van mij hoeft het niet: over omgaan met weerstand’ besteedt redacteur Maarten Molenaar aandacht aan ons thema. Een citaat uit de intro: ‘Altijd is het onderwijs aan vernieuwing onderhevig. Elke leraar reageert hier anders op: de één enthousiast, de ander terughoudend, een derde schiet in de weerstand. Hoe kun je innoveren en tegelijk die weerstand wegnemen?’