menu

Thema ‘Hilaritas’ (maart)

Vreugdevol lesgeven kan op vele manieren, maar wat geeft écht vreugde? Peter van Olst wijdt ons in met namen als Augustinus, Calvijn en Thomas van Aquino. Er volgt een bloemlezing van allerlei bijdragen van onze lezers. ‘De meester snoept’, een mentor met een gepersonaliseerde klok of de zorgleerling die de begeleidster knuffelt omdat het zielig is dat zij alleen in een kamertje zit. Een sprankelend verhaal over kernkwaliteiten n.a.v. de promotie van Peter Ruit en zijn verschenen boek. Losband heeft het over antoniemen. Wat zijn dat? En hoe overwint hij zijn machteloosheid? DRS op de mat, maakt hem vrolijk! De man van de voorkant, Frank Jans, vertelt waarom het goed kan zijn eerst buiten het onderwijs te werken. De vrijheid van onderwijs staat in de belangstelling en onder druk. Jan Schreuders tekent contouren van gevaren… Dick van Meeuwen is zo vriendelijk geweest om voor ons een recensie van: Waar wij een vak leerden. Honderd jaar lager en middelbaar beroepsonderwijs’ te schrijven. Misschien denkt u ook weleens, waar blijven de mannen in het onderwijs? Op bezoek bij de pabo blijkt dat het wel anders ligt dan vaak gedacht wordt. In het leven van een kind kan van alles gebeuren en (heel) soms is het nodig dat een kindercoach ondersteuning geeft. Hoe dat precies werkt, legt Maarten Molenaar uit. Een interessant gesprek tussen Kees de Groot en PO-Raadvoorzitter Weima. Hij roept schoolbestuurders op om hun meerwaarde te tonen. Roel Jongeneel legt uit wat een sabbatseconomie is en welke 4 stappen nodig (kunnen) zijn. Leerzaam! Een herkenbaar verhaal van de hand van Maaike van der Lee. Hoe druk bent u? Vreugdevol lesgeven, maakt een hoop goed!

Artikelen

Alle artikelen