menu
Egbert Slagboom

Het nieuwste nummer (juninummer)

Het juninummer heeft als thema ‘School en kerk’. In het eerste thema-artikel leidt hoofdredacteur Kees de Groot het thema in. De (onder)titel van zijn beschouwing is: ‘Als broeders rond het kind - partnerschap kerk en school cruciaal voor christelijk onderwijs’. ‘Nu de onderwijsvrijheid steeds meer druk komt te staan, is een hechte relatie des te belangrijker. Hoe staat het ervoor met de coöperatie? En hoe die te versterken?’ Redacteur Maarten Molenaar bezoekt Scherpenisse en begint zijn reportage over de unieke samenwerking daar als volgt: ‘Op veel reformatorische basisscholen is er jaarlijks een overleg met de kerken die bij de school betrokken zijn. In Scherpenisse gaan ze nog een stapje verder. Daar werken de school en de plaatselijke kerken nauw samen. “Deze samenwerking is echt uniek”, vinden Dick de Braal, directeur van de Groen van Prinstererschool, en Flip Quist, voorzitter van de identiteitsraad. ‘ Het derde thema-artikel heeft als titel ‘Onderwijs, de doordeweekse taak van de kerk’. Redactielid Gertrude de Wildt-Brouwer spreekt met diaken én onderwijsmens Titus Frankemölle. Hij maakt deel uit van het Officium Educationis, het College van Bisschoppelijk Gedelegeerden en is daarmee dé aangewezen persoon om iets te vertellen over de band tussen kerk en school in de Rooms-Katholieke Kerk. ‘Ons onderwijs is het zaaien van Gods goedheid, grootheid en liefde.’ Ten slotte. In het juninummer staat ook de rubriek ‘gesprek’ deels in het teken van het thema. Dr. Gerdien Bertram-Troost in gesprek met redacteur Egbert Slagboom over levensbeschouwing, kerk en school: ‘De tijd dat “de kerk” komt vertellen wat er moet gebeuren, is echt voorbij.’

Artikelen

Alle artikelen