• Portret
Egbert Slagboom

Bijzonder buiten de Biblebelt (5): De Passie: evangelische school in de Rotterdamse klei

Bijzonder buiten de Biblebelt

Bijzonder – dat zijn de reformatorische scholen. Maar Nederland telt veel meer bijzondere scholen. Sterker nog, ruim twee derde van alle scholen is niet-openbaar. Naast de reformatorische richting zijn er nog vijf: grote denominaties als protestants-christelijk (44 procent) en rooms-katholiek (idem) en kleine als algemeen bijzonder, hindoe en islamitisch (samen zo’n 8 procent).

De discussie over artikel 23 raakt niet alleen ons, maar ook hen. Daarom portretteert DRS Magazine in deze serie enkele andere bijzondere scholen van buiten de spreekwoordelijke Biblebelt. Dit is deel 5.

De Passie: evangelische school in de Rotterdamse klei

De Kop van Zuid en Katendrecht, ze vormen de bruisende omgeving waar de Passie sinds zes jaar een prachtig nieuw gebouw heeft. De metro stopt er voor de deur. Olislagers: ‘Iets meer dan de helft van onze leerlingen komt uit de stad. De rest komt uit de randgemeenten: uit bijvoorbeeld Barendrecht, Ridderkerk, de Drechtsteden en Vlaardingen. Vanwege onze identiteit heeft men de langere reistijd er voor over. Dit cursusjaar piekt de school: voor het eerst hebben we zevenhonderd leerlingen.’

Wat is de missie van uw school?

‘We willen een school zijn waar we met uitstekend onderwijs de leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen en hen helpen bij het behalen van een prachtig diploma. Tegelijkertijd, en dat staat op de Passie niet los van elkaar, willen we als school bijdragen aan de vorming van onze leerlingen op het gebied van identiteit.’

Kunt u daar concrete voorbeelden van noemen?

‘Om te beginnen komt de identiteit bij de verschillende vakken terug. De methode én de Bijbel liggen naast elkaar. Ook komt die tot uiting in de activiteiten die we rondom het thema “identiteitsontwikkeling” organiseren: onder andere de jaaropeningen, vieringen, Passiekwartieren (stille tijd-momenten), Passie Prayer, Passie Study en Passie Praise.’

“Jouw bestemming, onze passie”, luidt de slogan van de Passie. Olislagers legt uit: ‘Naast de woordspeling met het woord passie gaat het om jouw bestemming. Hierin zitten meerdere lagen: je vervolgopleiding, je werkplek, je bestemming in de maatschappij, maar vooral jouw bestemming zoals God die voor ogen heeft.’

Voelt u zich verbonden met het reformatorische onderwijs?

‘Ja, allereerst persoonlijk, vanuit m’n eigen roots. Ooit heb ik m’n diploma gehaald op een reformatorische school hier in Rotterdam: de Guido de Brès. Als school voel ik me vooral verbonden met het christelijk onderwijs, het onderwijs waar de Heere Jezus centraal staat. We hebben op de Passie een gemêleerde achterban, zowel qua leerlingen als collega’s. Voor ongeveer de helft komen zij uit de traditionele kerken. Anderen komen uit verschillende evangelische gemeenten. Het is dus heel divers. Een groot deel van onze achterban heeft reformatorische wortels.’

‘We mogen ons vertrouwen stellen op een machtige God. Dát maakt ons positief’

Erik Olislagers

In Rotterdam zijn drie reformatorische scholen. Ook is er de GSR (Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad), de vanouds vrijgemaakte VO-school. Waarin onderscheidt de Passie zich?

‘Het is mooi en bijzonder dat dat er allemaal is. Op genoemde scholen speelt de kerkelijke denominatie waartoe men behoort een belangrijke rol. De Passie wil echter een school zijn waar het “Jezus Christus en Dien gekruisigd” centraal staat; een school dus voor iedere christen. Hier vallen kerkmuren veelal weg. We willen een school zijn waarvan geldt: “Zij zagen niemand dan Jezus alleen.”’

Ik denk dat de reformatorische scholen en de GSR zich hierin kunnen vinden…

‘Dat klopt. Maar de Passie onderscheidt zich verder in de bijzondere openheid waarmee zowel docenten als leerlingen over het geloof spreken en getuigen van de hoop die in hen is. Bij ons is het niet ongewoon dat bijvoorbeeld een mentor in een gesprekje aan de leerling voorstelt om het besprokene samen in gebed neer te leggen.’

Leerlingen van de Passie lijken veel bewuster zélf de keuze voor dit onderwijs te maken en krijgen ook veel vertrouwen. Kenmerkt uw school zich door een positiever mensbeeld dan dat in reformatorische kring?

‘Wij zijn inderdaad een positieve school en benaderen leerlingen optimistisch. Dit betekent overigens niet dat we ons vertrouwen stellen op het positieve in de mens. Integendeel, we mogen ons vertrouwen stellen op een machtige God. Dát maakt ons positief. Wij lezen Genesis 3 én Johannes 3. In Psalm 31 zingen we: “Zijn oog slaat mij in liefde gade”. Als we dit weten, kijken we ook anders naar elkaar, naar onze leerlingen en naar hun ouders. Als Gods oog ons, door Jezus, in liefde gadeslaat, mogen wij hetzelfde doen naar elkaar.’

Volgens Olislagers geven de leerlingen dit ook terug als iets unieks van de Passie. ‘De goede sfeer scoort steevast het hoogst op de tevredenheidsonderzoeken.’

Ziet u voor de toekomst mogelijkheden tot intensievere samenwerking met genoemde scholen?

‘Ik denk dat het goed is dat we elkaar opzoeken, samen optrekken en ons geluid laten horen in deze stad. Concreet denk ik dan aan bijzondere onderwijsbehoeftes, zoals speciaal onderwijs, hoogbegaafdheid, en reboundvoorzieningen. Ook onderlinge kennismaking van leerlingen op elkaars scholen zou ik zeker willen stimuleren. Laat leerlingen van de beide scholen in de les godsdienst of maatschappijleer eens met elkaar in gesprek gaan. Het is goed om van elkaar te leren.’

Waarom moet de Passie als ‘bijzonder onderwijs’ blijven?

‘De Passie heeft een unieke boodschap en wil hieruit handelen. We hebben een prachtige school, in hartje stad en staan met onze voeten in de Rotterdamse klei. Onderwijs en vorming gaan bij ons hand in hand, voor de maatschappij waarin we leven en voor Gods Koninkrijk.’

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs De Passie

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs De Passie, kortweg EBO de Passie, werd opgericht in 1988. In 1999 opende in Utrecht de eerste vestiging. Rotterdam en Wierden zijn de andere twee locaties. Samen zijn deze scholen goed voor ongeveer 2200 leerlingen. Inmiddels is ook een basisschool in Ede toegevoegd onder hetzelfde bestuur.

Terug naar overzicht