• Op de schaal van Schreuders
Jan Schreuders

De loonkloof gedicht!

De loonkloof gedicht!

Noem het gerust historisch: de loonkloof tussen het primair en het voortgezet onderwijs is gedicht. Na een jarenlange "reis" die begon in 2017 en die voerde langs manifesten, actiegroepen, grootse onderwijsstakingen en overlegtafels, haalde de kwestie het regeerakkoord van Rutte IV: het gat moest gedicht worden. En met het dit voorjaar gesloten onderwijsakkoord, ruim voorzien van middelen door het kabinet (bijna anderhalf miljard euro), werden de salarissen uiteindelijk definitief gelijkgetrokken. Het akkoord wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 doorgevoerd.

Wat was dat ook alweer, die loonkloof? Wel, in essentie kwam het erop neer dat er in het po voor dezelfde soort functies als het gaat om zwaarte, competenties en verantwoordelijkheden, verschillende beloningen bestonden. Het laatste was objectief het geval: de beloningen in het vo lagen een stuk hoger. Wat betreft het eerste, de vraag of er wel sprake was van functies van gelijke zwaarte in het po en het vo, daar was nogal eens discussie over. Een discussie die nu niet meer gevoerd hoeft te worden.

Waarin viel die loonkloof nu het meeste op? Als eerste in de hoogte van de bedragen: de schalen in het vo leidden tot hogere salarissen. Daarbij kwam dat er in het vo maar twaalf stappen nodig waren om bij het (hogere) maximumsalaris te komen, terwijl dat in het po vijftien stappen kostte. Wat verder opviel was de hogere eindejaarsuitkering: die was in het vo dik procentpunten hoger: 8,3% ten opzichte van 6.3% in het po. En als klap op de vuurpijl: personeel in het vo dat op het maximumsalaris zat, ontving jaarlijks een aanzienlijke bindingstoelage. In het po ontving men die niet.

Wat gaat er nu veranderen? In de eerste plaats gaan alle werknemers in het po over op de loonschalen zoals die gelden in het vo. De schalen L10, L11 en L12 worden respectievelijk de schalen LB, LC en LD, inclusief hun hogere bedragen en inclusief het kleinere aantal stappen dat nodig is om het maximumsalaris te bereiken. Wordt dat maximum bereikt, dan ontvangt de leerkracht in het po voortaan ook een jaarlijkse bindingstoelage van 1.591 euro. En de eindejaarsuitkering in het po stijgt naar 8,33%.

Wat betekent dit concreet voor het salaris? Wel, dat zal vanzelf voor iedereen verschillend uitpakken. In absolute bedragen zal een leerkracht in een lagere schaal er minder op vooruitgaan dan een leerkracht in een hogere schaal. Verder zal het OOP er weer minder op vooruitgaan dan een leerkracht, als gevolg van het feit dat de beloningen in de OOP-schalen in het po en vo minder ver uit elkaar liepen (maar toch gaat het OOP er gemiddeld zo'n 4% op vooruit!). Om zicht te krijgen op het nieuwe salaris in het po ga je als volgt te werk: neem je huidige brutosalaris (en stel vast in welke schaal je zit, leerkrachten meestal in schaal 10) en tel daar 0,8% bij op. Bij dit nieuwe bedrag tel je vervolgens nog eens 2% op. Zoek dan je nieuwe schaal in de cao vo (L10 wordt LB, L11 wordt LC) en zoek in deze schaal het naast hogere bedrag op. Dat wordt het nieuwe salaris. En goed om te weten, per 1 augustus volgt er ook gewoon de normale loonsverhoging in de schaal: dan maak je weer een stap!

Terug naar overzicht