• Op de schaal van Schreuders
Mr. Jan Schreuders (RMU)

Op de schaal van Schreuders: instemmingsrecht

mr. Jan Schreuders (RMU) bespreekt elk nummer een juridisch praktijkgeval

Schoolbestuurders, schoolleiders en MR-leden, daar is-ie weer: het instemmingsrecht op de begroting. Tenminste, de hoofdlijnen van de begroting. Minister Slob (Onderwijs) bereidt een wet voor die de medezeggenschapsraad voortaan dat instemmingsrecht geeft. Was tot nu toe de begroting – dat belangrijke document – vooral een praatstuk over beleid en keuzes, als het aan de minister ligt, gaat de begroting nu echt onderworpen worden aan het instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad (MR). En dit is niet de eerste poging daartoe: een paar jaar geleden probeerde staatssecretaris Dekker (Onderwijs) het ook al eens.

Ik heb de minister hoog zitten en waardeer uit de grond van mijn hart hoe hij strijdt voor goed onderwijs en ruime middelen. Maar dit voorstel vind ik een mislukte poging van vasthoudendheid. De Raad van State was over een eerder, vergelijkbaar wetsvoorstel verre van positief. En daarbij komt – houd u vast – dat een meerderheid in het veld – en ja, ook van MR-leden – bij de internetconsultatie heeft aangegeven dat hij niet op dit instemmingsrecht zit te wachten.

Niemand weet wat precies de hoofdlijnen van de begroting zijn

Niemand kan vertellen wat nu precies de hoofdlijnen van de begroting zijn. De inkomsten staan zo’n beetje vast, dus het moet om de uitgaven gaan. Maar welke uitgaven vallen nu onder de hoofdlijnen? Zijn dat de grootste posten? Dan gaat het om het salaris van de werknemers. Maar naast het feit dat die bedragen gelukkig redelijk vast staan, lijkt me dit glad ijs voor een MR. Trouwens, voor de omvang van de formatie ligt er al een instemmingsrecht. Wat zijn die hoofdlijnen dan? Verwarming
wel, schoonmaak niet?

En dan zijn we er nog niet. Want wat als de MR de instemming op de hoofdlijnen van de begroting niet geeft? Kan het geld dan niet worden uitgegeven? Een schoolbestuur kan nu eenmaal niet à la president Trump een shutdown veroorzaken. Maar geen instemming van de MR betekent geen besluit. En ondertussen komt het geld wel binnen, want gelukkig betaalt DUO gewoon door. Hanteren we dan de oude begroting? U mag het zeggen.

Ik ben echt een voorstander van goede medezeggenschap, en waar wetgeving die kan versterken: prima. Maar dit voorstel gaat, denk ik, voor veel verwarring zorgen. Onnodig, want als er nu echt nieuwe, belangrijke punten onderdeel uitmaken van een begroting, bijvoorbeeld als gevolg van een investering of een strategische koerswijziging, dan beschikt de MR al over genoeg rechten om op die onderwerpen namens ouders en werknemers op een verantwoorde manier inspraak te geven.

Terug naar overzicht