• Gesprek
Marjorie Cimon-Mulder

Personeelswerving is essentieel

Steeds meer scholen hebben te kampen met een grote lijst aan vacatures en het is maar de vraag of deze vervuld gaan worden voordat het nieuwe schooljaar start. Nelleke van de Zandschulp is verbonden als recruiter aan het Van Lodenstein College en zorgt er mede voor dat er nieuw personeel geworven wordt voor de openstaande vacatures.

Basissscholen, VO-scholen en MBO-scholen hebben allemaal te kampen met dezelfde uitdaging, namelijk ervoor zorgen dat er genoeg personeel is om aan de leerlingen te kunnen lesgeven. Op verschillende manieren kan je als recruiter personeel binnenhalen. ‘Elke kandidaat heeft een andere behoefte en daar probeer je op de beste manier op in te spelen. De één gaat voor een meeloopdag, terwijl een ander liever eerst een gesprek heeft of informatiepakket ontvangt. Daarbij hebben we ook veel collega’s die zich hun best doen om nieuwe mensen te vinden in hun netwerk. Dit werkt heel goed, omdat zij hun verhalen uit de praktijk kunnen vertellen.’

Aan welke eisen moet nieuw personeel voldoen?

‘De eisen zijn niet veranderd. Het Van Lodenstein College is een school op reformatorische grondslag, dat is de identiteit die we vasthouden. Mensen moeten ook nog steeds in staat zijn om de bijbehorende studie te volgen en een bevoegdheid te halen. We denken wellicht meer in mogelijkheden. Mensen kiezen voor het onderwijs vanuit een intrinsieke motivatie. Daar wil je aan tegemoet komen.’

‘Je komt er niet meer door alleen een advertentie te plaatsen in het RD.’

Nelleke van de Zandschulp

Lukt het om voor het nieuwe schooljaar alle vacatures gevuld te krijgen en wat is anders het gevolg?

‘Is het realistisch om te verwachten alle vacatures op te vullen? Ik denk dat dit elk jaar weer een uitdaging is en blijft. Als dit niet lukt dan kijken we hoe we met de docenten de leerlingen toch het onderwijs kunnen bieden dat zij verdienen. De bekende strategieën worden dan ingezet, zoals extra uren of vakken geven voor docenten, lessen eruit halen. Dit is een onderdeel waar ik niet bij betrokken ben.’

Hoe verloopt vervolgens de sollicitatieprocedure?

‘Het Van Lodenstein College heeft een goed geregelde en gestroomlijnde procedure. Deze kan per persoon langer of korter duren. Tegenwoordig is een sollicitant meestal al bij ons bekent, wat het makkelijker maakt om de sollicitatieprocedure te doorlopen. De sollicitatieprocedure bestaat uit dat een kandidaat op locatie komt, een gesprek heeft met directie en het bestuur, eventueel een proefles geeft in het vak wat hij/zij hoopt te gaan geven en/of een assessment aflegt. In deze procedure heb ik zelf geen actieve rol, aangezien ik mij meer richt op de werving van personeelsleden in samenwerking met de afdeling communicatie en personeelszaken.’

Wat zijn hierin de belangrijkste onderdelen?

‘Het belangrijkste is om te kijken of de kandidaat een match is met de school en onze identiteit. Heeft de kandidaat kwaliteiten om docent te worden. Veel starters stoppen weer, daarom zijn we ook kritisch op aanwezige vaardigheden van een kandidaat. Door middel van een assessment proberen wij hier zicht op te krijgen om zo ook een eerlijk advies te geven richting de kandidaat.’ We zien dat het aantal zij-instromers toeneemt, maar dit zegt niet dat er hier meer van dienst komen dan kandidaten die net klaar zijn met hun opleiding.'

Werken jullie hierin ook samen met andere VO-scholen?

‘Op dit moment ben ik de enige recruiter binnen het reformatorische onderwijs en heb ik alleen met scholen uit deze achterban contact. Als VO-scholen werken we op andere vlakken al veel samen. Dit komt ook doordat de identiteit van de school overeenkomt. Je kan elkaar vinden in de keuzes die je maakt en we weten elkaar te vinden wanneer dit relevant is. We hopen met elkaar tijdens de Familiedagen het werken in het onderwijs onder de aandacht te brengen. Vanaf het moment van sollicitatie ben ik steeds minder bij de kandidaten betrokken. Ik ben alleen verantwoordelijk voor het aandragen van kandidaten, maar blijf het sollicitatieproces wel monitoren.’

Wat voor ontwikkelingen zie je hierin?

‘Als recruiter ben je een belangrijke brug tussen de school en de kandidaat. Kandidaten hebben bepaalde verwachtingen van het onderwijs, als recruiter kan je hen hierin begeleiden om een keuze te maken of het onderwijs wel of niet bij hen past. Een recruiter heeft volle aandacht voor het werven van nieuwe collega’s, hierdoor worden nieuwe kansen geïdentificeerd die ten goede komen aan het wervingsproces. Bijvoorbeeld hoe we als school onze boodschap invulling geven om nieuwe collega's aan te spreken. Voorheen hadden we met name focus op leerlingwerving, nu is het beide. In de toekomst zal dit resulteren in meer mensen die de stap naar het onderwijs overwegen. ‘Want werken in het onderwijs is immers het leukste en meest uitdagende wat er is.’ Mijn advies zou zijn om het belang van personeelswerving niet te onderschatten. Je komt er niet meer door alleen een advertentie te plaatsen in het RD.

Terug naar overzicht