• Mijn vak
Alice Middelkoop-Stijsiger

Van agent “op Zuid”, naar docent “op Zuid”

Jarenlang was Arie de Waard ordehandhaver bij de politie in Rotterdam-Zuid, tot op een dag een docent van het Hoornbeeck College hem belde: ‘Kom je lesgeven?’ Ben je niet goed bij je hoofd, was zijn eerste gedachte. Maar na een dag meelopen, was het voor De Waard duidelijk: ‘Dit is de geopende deur waar ik al geruime tijd voor bad.’

‘Lang heb ik gedacht dat ik tot mijn pensioen bij de politie zou blijven’, vertel De Waard (33). Hij werd ruim veertien jaar geleden opgeleid tot politiemedewerker en had daarnaast werkzaamheden bij de Bewakinseenheid. Zijn baan bij de politie veranderde door de tijd heen behoorlijk. ‘Op een gegeven moment wilde ik graag weer nieuwe kennis opdoen.’ Hij deed een studie rechten aan de Erasmus Universiteit en ontdekte dat hij het leuk vond deze kennis met collega’s te delen. ‘Ik zette mijn wetskennis in bij het maken van een overzicht van woninginbraken en mogelijke daders, maar het gaf nog niet de voldoening waarnaar ik op zoek was. Dus vroeg ik God in het gebed of Hij deuren wilde openen.’ Hij verwondert zich erover dat hij de deur pas zag, nadat hij er al doorheen was gegaan. Sinds vorig jaar januari geeft hij les bij de opleiding beveiligen en bewaken op het Hoornbeeck College in Rotterdam.

In het diepe

Veel tijd voor bezinning kreeg De Waard niet. ‘Vanaf februari draaide ik volledig mee in het team. Assisteren bij examens, lesgeven, stagebezoek afleggen, studenten en collega’s leren kennen. Het was gaaf te ontdekken hoeveel raakvlakken ik had met mijn collega’s wat betreft het functioneren van een team en de benadering van studenten. Verder houd ik ervan in het diepe gegooid te worden, daardoor ontdek je dingen zelf en leer je veel. Niet dat mij geen hulp wordt geboden, want mijn leidinggevende, schoolopleider en buddy staan voor mij klaar. Ik zoek wel degelijk hulp als ik het nodig heb.’

Teamspirit

Dat hij op zijn plek zit, blijkt voor De Waard al snel. ‘Ik kreeg weer zin in dingen en had veel energie. Dat komt met name omdat ik verantwoordelijkheid en vertrouwen krijg. Dan wil je gewoon je werk goed doen. Ook het team draagt veel bij aan het werkplezier. We gaan regelmatig met de studenten op bivak; dat is een intense ervaring en creëert grote saamhorigheid. Als team zitten we daardoor sterk op dezelfde lijn. Dat blijkt soms doordat we onafhankelijk van elkaar eenzelfde soort probleem aan de orde stellen in een groep. Dat schept voor studenten helderheid en draagt bij aan het teamgevoel.’

Onvoorspelbaar

De stelling dat het onderwijs veel minder intensief is dan de politie, ontkent De Waard. ‘Bij de politie was elke dag verschillend en onvoorspelbaar, maar in het onderwijs zit ook een stuk uitdaging in het onvoorspelbare. De werkbelasting in het onderwijs is best stevig. Dat doe ik gedeeltelijk zelf, maar ik zie veel soortgelijke mensen met een grote mate van toewijding. Dan geef je de hele dag les, praat je nog na met een student of collega en ga je om 17.00 uur naar huis. Het is dan fijn dat je altijd met je gezin kunt eten, maar ’s avonds moet je nog wel aan de bak om je lessen voor de volgende dag voor te bereiden. Gelukkig heb ik naast drie volle dagen les ook andere taken. Ik coördineer samen met een collega de beroepspraktijkvorming (bpv) en onderhoud contacten met studenten en bedrijven. Tevens volg ik als zijinstromer het pdg-traject (pedagogisch-didactisch getuigschrift) op Driestar educatief, voor mijn onderwijsbevoegdheid in het mbo. Mijn werkervaring en aantoonbare hbo-niveau gaf mij toegang tot deze korte zijinstroomroute. Op die manier hoop ik in twee jaar tijd de benodigde kennis opgedaan te hebben en daarmee mijn bevoegdheid te halen. De schoolvakanties zijn voor mij een gelegenheid om bij te blijven en zijn een reset die ik wel kan gebruiken.’

‘Bij een uniformberoep is weerbaarheid en een sterke identiteit van belang’

Arie de Waard

Veel leed

De Waard heeft hart voor zijn studenten, dat merk je. Hij is trots op zijn mentorklas, maar verwacht van zijn leerlingen dat zij net als hij gedreven en gemotiveerd zijn. ‘Dat doe ik door het zelf uit te stralen, maar ik vertel ook dat de Heere van ons vraagt dat wij ons inzetten en woekeren met onze talenten. Ik zie dat best veel jongeren worstelen om gemotiveerd te blijven. Veel van hen hebben het ook niet makkelijk. Voordat ik in het onderwijs ging, dacht ik dat in een klas met vijftien jongeren het merendeel een onbezorgde jeugd heeft en er twee of drie studenten met zorgen of problemen rondlopen. Helaas is de werkelijkheid anders. Er is heel veel leed dichtbij: ongezonde thuissituaties, laag zelfbeeld, psychische problematiek, verkeerde vrienden, sterfgevallen. Dat was een blinde vlek voor mij en ik trek me het aan, soms zelfs een beetje te veel.’

Weerbaarheid

‘Bij een uniformberoep is weerbaarheid en een sterke identiteit van belang’, zo betoogt De Waard. ‘Ik zie het als een taak voor mij als docent om studenten daarop voor te bereiden. Hoe sta je als christen in deze maatschappij? Hoe houd je je staande in een ruige wereld die vaak geen rekening houdt met je achtergrond? Dit zijn zaken waar wij heel geregeld met onze studenten over spreken, en we denken met hen na over praktische handvatten. Dat is echt de meerwaarde van ons reformatorisch beroepsonderwijs!’


SCHOOLOPLEIDER GERT GUILJAM OVER ARIE DE WAARD
‘De Waard heeft hart voor zijn studenten, werkt bewust samen met collega’s en heeft oog voor het grotere geheel van het Hoornbeeck College. Hij is gedreven. Kenmerkend is zijn aandacht voor het groepsproces. De Waard gaat voor een klimaat waarin studenten zich veilig voelen en kunnen leren. Reflecteren op zijn ervaringen doet hij in verbinding met onderwijsliteratuur, waardoor hij voortdurend theorie in zijn praktijk integreert. Het is zijn verlangen jonge mensen op te leiden tot verantwoordelijke professionals die als jonge christenen hun plek in de samenleving innemen. De Waard is zich ervan bewust dat zijn werk een Goddelijk beroep is. Hij is geneigd om tot het uiterste te gaan, omdat hij het goede wil doen op een goede manier. Voor Arie is het belangrijk om óók voor zichzelf te zorgen.’

PASPOORT
Wie Arie de Waard (33)
Was Politiemedewerker
Is Docent beveiligen en bewaken School Hoornbeeck College Rotterdam

Terug naar overzicht