• Thema-artikel
Thea Kool

Vastgelopen jongeren weer in beweging

Sandra: ‘Ik heb hier ook wel ups en downs, maar er is altijd iemand die op je let’

Deeltijdbehandeling in combinatie met scholing. Sinds 2015 bieden De Hoop ggz, Eleos en een aantal scholen in de regio van Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (RefSVO) dit in Dordrecht aan. Voor Wouter (16) en Sandra (17)* is het een middel om weer terug te kunnen keren naar school. Teamleider Bram de Feijter: ‘Voorheen was behandeling lastig te combineren met school, nu is dat wel mogelijk.’

Sandra (17) is een aantal weken geleden gestart met de deeltijdbehandeling. ‘Ik liep op school vast door mijn depressie en angstproblemen. De eerste twee weken hier in Dordrecht vond ik slopend. Ik had bijna een jaar thuis gezeten en moest wennen aan het nieuwe ritme. Het concept vind ik goed, het nadeel is wel de reistijd. Je combineert zorg met school en bouwt langzaam weer op. Het is veel beter dan één keer per week een uurtje ambulante hulp. Ik heb hier ook wel ups en downs, maar er is altijd iemand die op je let en waar je een gesprekje mee kunt hebben.’

Wouter (16) volgt de behandeling, omdat hij door zijn depressie steeds minder goed kon functioneren. ‘Hiervoor kreeg ik wel hulp van een hulpverlener, maar dit bleek niet genoeg te zijn. Deze behandeling geeft me ritme: ik kom mijn bed weer uit.’

Alle jongeren welkom

‘Bij elke jongere die aangemeld wordt, starten we met de intake’, vertelt teamleider Bram de Feijter van De Hoop ggz. ‘We hebben een christelijke identiteit, maar alle jongeren zijn bij ons welkom. In praktische zaken – bidden en danken – komt het christelijk geloof terug, maar vooral ook in de manier waarop we jongeren behandelen. We willen jongeren naar zichzelf laten kijken zoals God naar hen kijkt.’ Bij de intake wordt de problematiek in kaart gebracht. De Feijter: ‘We kijken met welke behandeling een jongere het meest geholpen is. We hebben de deeltijdgroep, waarbij jongeren ’s nachts en in de weekenden thuis zijn. Daarnaast hebben we de kliniek, waarbij jongeren hier verblijven. Bij beide behandelingen worden zorg en onderwijs gecombineerd.’ In 2015 startte het concept in Dordrecht, in 2018 ook in Ede. ‘We merkten dat er voor jongeren wel mogelijkheden voor behandeling waren, maar dat het lastig te combineren was met school. Dat is de reden waarom wij dit concept zijn gestart.’

Ritme

De deeltijdgroep bestaat momenteel uit zeven mensen. Sandra: ‘Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn we hier van 09.00 tot 16.00 uur, op woensdag van 09.00 tot 12.00 uur. ’s Ochtends hebben we therapie, ’s middags school. Op woensdag hebben we alleen school; ‘s middags ga je dan naar huis. De weekenden ben je ook thuis. Er zijn drie mentoren gekoppeld aan de groep. Elke dag zijn er twee mentoren aanwezig. Iedereen heeft zijn eigen mentor waar je naartoe kunt gaan als het niet zo goed gaat. Daarnaast zijn er drie psychologen die psycho-educatie, sovatraining en surfen op emoties geven.

‘We willen jongeren naar zichzelf laten kijken zoals God naar hen kijkt’

Bram de Feijter

Torentjes bouwen

Elke ochtend begint met een openingsrondje. Sandra: ‘Het is prettig om aan te kunnen geven of je er wel of niet lekker bij zit. Daar kunnen ze dan door de dag heen rekening mee houden.’ Wouter: ‘Elke week maak je weekdoelen. Op maandag bedenk je waar je die week aan gaat werken. In het ochtendrondje komt steeds terug hoe je eraan gewerkt hebt en wat wel of niet lukt.’ Het is per ochtend verschillend wat er verder op het programma staat. ‘Alles is een vorm van therapie in groepsverband’, geeft Sandra aan. ‘We krijgen psycho-educatie, groepsgesprek, sovatraining, lifestyle, surfen op emotie en creatieve therapie. Bij surfen op emoties leer je over omgang met emoties, bij de sovatraining leer je voor jezelf opkomen, grenzen aangeven enzovoorts.’ Bij het groepsgesprek verschilt het per keer wat er gedaan wordt. Sandra: ‘We moesten een keer met tandenstokertjes en plakband torentjes bouwen. Achteraf bleek dat de mentoren letten op welke rol je innam: passief of actief, en wie de rol van leider op zich nam en hoe je communiceerde. Dat bespreek je dan met elkaar.’ Bij creatieve therapie gaat het niet alleen om een teken- of schilderopdracht, maar er is altijd een achterliggende gedachte. Wouter: ‘We kregen een papier met twee vlakken: je binnen- en je buitenkant. Uit tijdschriften moesten we dingen knippen die hierbij hoorden. Een andere keer maakten we een boom met daarin wie je bent en wat je al hebt bereikt, en aan de buitenkant wat je hoopt te zijn als je hier weggaat.’

Pittig

Na de gezamenlijke lunch begint het schoolprogramma. Sandra doet voor de tweede keer havo 4, Wouter zit in vwo 5. De middag is ingedeeld in drie lesuren van 45 minuten, met tussendoor steeds even pauze. Wouter: ‘Aan het begin van de week krijg je een roostertje waarin je vakken moet inplannen. Niet dat iedereen dit doet … Je hebt je eigen boeken en werkt op je eigen niveau. Je kunt je vragen mailen naar school. Zo heb ik een paar leraren die lessen doorsturen, dan heb je meteen de uitleg erbij.’ Sandra: ‘Het is wel pittig af en toe. Je hebt minder uren dan je klas. Je mist uitleg, je moet het best zelfstandig doen. Voor het schoolgedeelte heb je een persoonlijk begeleider. Die is de verbindende schakel tussen de docenten en jou en zorgt bijvoorbeeld ook dat de toetsen binnenkomen.’

Spannend

Naast een goede samenwerking met de scholen zijn ook de lijntjes met gemeentes kort. De Feijter: ‘Elke gemeente heeft de vrijheid om een eigen systeem van financiering op te zetten. We hebben goede afspraken gemaakt met de gemeentes hier in de buurt. De meeste gemeentes hebben een jeugdteam, zij kunnen een beschikking afgeven, zodat een jongere deze zorg kan krijgen. De huisarts kan ook naar ons verwijzen.’ De deeltijdbehandeling duurt meestal veertien weken. Wouter gaat over drie weken weer terug naar zijn “oude” school, Sandra een paar weken later. ‘Vanaf de tiende week hier gaan ze focussen op je terugkeer’, vertelt Sandra. ‘Als je weer terug bent, krijg je nog wel ambulante begeleiding. Ik vind het spannend om weer terug te gaan, maar ik wil het wel graag.’

*In verband met de privacy zijn de namen van de jongeren gefingeerd. De
persoon op de foto heeft geen relatie met de personen uit het artikel.

Terug naar overzicht