• Thema-artikel
Niels de Jong

Kwetsbare jeugd

Is er verschil tussen de jeugd van onze achterban en de jeugd van de rest van het land? Cijfers beantwoorden deels deze vraag. Resultaten van recent GGD-onderzoek laten opmerkelijke verschillen zien. De cijfers moedigen betrokken opvoeders ook aan om alert te zijn.

In ons land proberen veel reformatorische christenen hun kinderen te beschermen tegen seculiere invloeden. Velen van hen zijn zelf ook “beschermd” opgevoed. Het doet ouders en leerkrachten pijn als jongeren worden meegezogen door de maalstroom van onze tijd. Dankbare blijdschap als jongeren gehoor geven aan de Bijbels oproep om te strijden tegen verleiding.
Jaarlijks neemt de GGD de vragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd af bij scholieren. In dit artikel vergelijken we de resultaten van enkele middelbare reformatorische scholen uit regio oost en west met het landelijk gemiddelde. Om de anonimiteit van de scholen te waarborgen noemen we alleen de regio’s waarin de scholen zich bevinden. Bij de cijfers staan interpretaties en nuanceringen van docenten. Beide zijn om dezelfde reden anoniem.

Thuis

Relatie met ouders
Regio West: 52%
Regio Oost: 88%
Nederland: 45%

De vragen uit de verschillende regio’s zijn niet hetzelfde bij dit onderwerp. Dit zou de grote verschillen kunnen verklaren. ‘Het is normaal dat de relatie met ouders in de puberteit spanningen kent’. 90% van de refojeugd uit het westen van het land geeft aan wel met ouders te kunnen praten.’

Scheiding
Regio West: 5%
Regio Oost: 4%
Nederland: 27%

Jongeren uit de reformatorische achterban hebben veel minder te maken met echtscheiding. Wel zien docenten hier een verschuiving: ‘Eerst was een scheiding een uitzondering. Nu zit er in iedere klas wel een leerling met gescheiden ouders; ik hoop niet dat deze trend doorzet.’

Welbevinden

Pesten
Regio West: 2%
Regio Oost: 4%
Nederland: 5%

Achter een laag percentage kan een groot probleem schuilgaan. Pestgedrag heeft niet alleen dramatische impact op het slachtoffer, maar ook op de andere betrokkenen.

Lichamelijke gezondheid
Regio West: 91%
Regio Oost: onbekend
Nederland: 83%

Stress
Regio West: 31%
Regio Oost: 31%
Nederland: 48%

Geluksgevoel
Regio West: 91%
Regio Oost: 84%
Nederland: 81%

Reactie Wim Offermans

- zorgcoördinator Driestar-Wartburg locatie Revius -
‘De cijfers uit de onderzoeken geven mij een dubbel gevoel. Aan de ene kant zien we dat onze jeugd zich anders gedraagt dan de gemiddelde jongere in Nederland. Meestal is dat verschil positief. Daar moeten we dan ook dankbaar voor zijn. De manier waarop wij hen afschermen van de buitenwereld is blijkbaar wel de moeite waard.
Toch liegen ook “onze” cijfers er niet om. Elke procent leerlingen die ongelukkig zijn, verslaafd zijn of de fout in gaan, is er een te veel. Ieder percentage, hoe klein ook, is in dit onderzoek een aantal jongeren. Ik zie deze gegevens als een signaal om onze opvoedende taak in gezin, kerk en school, uiterst serieus te nemen!
Het is jammer dat we geen data hebben van tien of twintig jaar geleden. Dan zouden we ook trends kunnen zien. Ik werk al lang met de reformatorische jeugd en zie wel dingen veranderen. Ik verwacht dat de cijfers over echtscheiding, bingedrinken, risicovol gamen en drugsgebruik, dichter bij elkaar komen in de komende jaren.

Dit is niet het volledige artikel, bekijk het gehele artikel in het DRS-magazine.

Terug naar overzicht