• ouderbetrokkenheid
Cora Veldman

‘Meedeinen met moeders - ouderbetrokkenheid rond varende kinderen vraagt van school extra flexibiliteit’

een gesprek met o.a. Ad Geuze, directeur van de Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam

Een bijzondere school is de Ds. Joh. Groenewegenschool. Zeven procent van de leerlingen woont doordeweeks op het schippersinternaat. Contacten met hun ouders lopen dus nét even anders. Tijdens een ontbijtgesprek vertellen varende ouders over de samenwerking met school. ‘Er is veel begrip voor onze situatie.’

Het is een onalledaags gezelschap, maandagmorgen 29 oktober. De initiatiefnemers van SameHet is een onalledaags gezelschap, maandagmorgen 29 oktober. De initiatiefnemers van Samen zijn wij school organiseren op de Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam een ontbijtgesprek. Ze praten met leerlingen, ouders, school, politici en belangenorganisaties over hoe ouders en school goed met elkaar kunnen samenwerken. Daarvoor zijn speciaal de varende ouders en hun kinderen uit groep 7 en 8 uitgenodigd. Gerben Heldoorn, manager bij Driestar onderwijsadvies en een van de initiatiefnemers van Samen zijn wij school, leidt het gesprek. Hij wijst naar de kinderen. ‘Als jullie ouders contact hebben met jullie juf of meester, wat vinden jullie dan belangrijk?’

Gegniffel. ‘Iemand een idee?’ dringt Heldoorn aan. Stilte. Directeur Ad Geuze helpt: ‘Waarvoor waren jullie ouders voor de vakantie op school?’ ‘Voor een tienminutengesprek’, weet een van de kinderen. ‘En wat gebeurt er dan?’ ‘Dan praat de juf over ons, en onze ouders praten ook over ons.’

‘‘Vooral na de zomervakantie vloeien er heel wat tranen in onze gangen’’

Ad Geuze

De kinderen vinden het fijn dat die gesprekken er zijn. ‘Zijn er ook dingen die jullie ouders niet mogen weten?’ Marliza weet wel iets. ‘Het kattenkwaad dat ik uithaal’, lacht ze, met een schuin oog naar haar moeder.

Laag water

Directeur Geuze vertelt: ‘Als school vinden wij de relatie tussen ouders en school heel belangrijk. We willen blijvend investeren in eigenstandige verantwoordelijkheid van beide partijen en optimaal samenwerken.’

Contact met varende ouders is complex, vindt Geuze. ‘We moeten rekening houden met hun agenda. Bij zo’n bijeenkomst als deze krijg ik op het laatste nippertje afzeggingen. Iets als laag water kan zomaar zorgen voor een kink in de kabel. Daarom voeren we een heel soepel beleid. Op maandagochtend stromen de kinderen bijvoorbeeld tot tien uur, half elf binnen, als dat nodig is.’

De school houdt er rekening mee dat het voor varende ouders extra moeilijk is om hun kind achter te laten. Geuze: ‘Vooral na de zomervakantie vloeien er heel wat tranen in onze gangen. Niet alleen van de kinderen, maar ook van de moeders én vaders.’

Een ouder vult aan: ‘Het is fijn dat er veel begrip is. Als ik mijn kind op maandagochtend huilend heb achtergelaten, waardeer ik het zeer als ik halverwege de morgen een mailtje van de juf krijg met de boodschap dat het goed gaat met haar.’ Achterin protesteert dochter zachtjes: ‘Dat moet je niet zeggen.’

Kleuterpakketten

De varende ouders geven toe dat het lastig is om een deel van hun verantwoordelijkheid uit handen te geven. De eerste jaren geven de ouders, vooral de moeders, hun kleuters zelf les uit speciale kleuterpakketten. Een moeder: ‘Daar ben je intensief mee bezig en je bent goed op de hoogte van wat er speelt in het onderwijs. Als ze naar school gaan, is dat ineens voorbij. Daarom is een goed en regelmatig contact met de leerkracht heel belangrijk.’

De school organiseert speciaal voor deze ouders inloopochtenden op momenten dat het hun past. ‘Erg fijn’, zegt een moeder. ‘Ik probeer er altijd te zijn. Goed om te praten over het wel en wee van je kinderen. En het is ook altijd gezellig. Meester Geuze kletst wel, toch?’ Geuze knikt grinnikend. ‘Zeker, Els.’

Blijven ademen

Ook de politiek is vertegenwoordigd. Peter Schalk, Eerste Kamerlid namens de SGP, bekent dat hij niet weet wat er in het regeerakkoord staat over ouderbetrokkenheid. ‘Werkelijk, ik heb geen idee.’ Heldoorn leest de passage voor: ‘Scholen, kinderen en jongeren floreren bij ouderbetrokkenheid. Daarom willen we de samenwerking tussen school en ouders versterken.’

‘Dat vind ik een enorme open deur’, reageert Schalk. ‘Dat is net zoiets als wanneer je zou opschrijven dat iedereen moet blijven ademen. Belangrijk is dat we ouderbetrokkenheid faciliteren. Dat betekent: werkdruk van leerkrachten omlaag brengen, administratieve lasten van scholen naar beneden. Zo ontstaat er meer ruimte om samen school te zijn.’

‘‘Als je erop vertrouwt dat de leerkracht z'n werk goed doet, zul je niet snel in de gordijnen hangen als je kind straf krijgt’’

Pieter Moens

Botsingen

De problemen tussen school en thuis lijken eerder groter dan kleiner te worden, merkt Heldoorn op. ‘De verwachtingen worden hoger en er zijn regelmatig botsingen tussen school en ouders.’ Herkennen de ouders dat? Een moeder reageert: ‘Als er op school iets is voorgevallen en ons kind daarover klaagt, zegt mijn man altijd: “Als je niks gedaan hebt, krijg je ook geen straf.” We proberen ons daar een beetje buiten te houden.’

Pieter Moens, bestuurder bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS): ‘Vertrouwen is hierbij het sleutelbegrip. Het is belangrijk dat leerkrachten en ouders elkaar waarderen. Als je erop vertrouwt dat de leerkracht van je kind z’n werk goed doet, zul je bij zo’n straf niet zo snel in de gordijnen hangen.’

Gerdien Lassche van de Reformatorische Oudervereniging (ROV) vraagt: ‘Jullie regelen veel voor varende ouders. Levert dat geen frictie op met de ouders die aan wal wonen?’ Geuze schudt zijn hoofd. ‘Werkendam is een varende gemeenschap. Er wordt in allerlei geledingen rekening gehouden met de schippers. Soms merken walouders op: “Waarom zijn er voor ons geen inloopochtenden?” Dan zeg ik eerlijk: “Jij kunt vijf dagen in de week met de leerkracht over je kind communiceren.” Varende ouders hebben geen streepje voor, maar om ook met hen goed te kunnen samenwerken, moeten we soms wat flexibeler zijn.’ Of dat lastig is? ‘Ach, het is juist leuk. Schipperskinderen brengen extra dynamiek met zich mee.’

Bekijk het videoverslag van deze morgen op www.samenzijnwijschool.nl.

Samen zijn wij school

‘Samen zijn wij school’ is een initiatief van Driestar onderwijsadvies, Verus, Ouders & Onderwijs en CPS onderwijsontwikkeling en advies en wordt onder andere ondersteund door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs en de Reformatorische Oudervereniging. Deze landelijke campagne roept ouders en scholen op om nog meer samen te werken aan het succes en welbevinden van leerlingen, met begrip voor ieders rol en verantwoordelijkheid. Door allemaal in positieve zin bij te dragen aan de samenwerking tussen ouders en leraren wordt er gewerkt aan een goede toekomst voor alle kinderen in Nederland. Op de website www.samenzijnwijschool.nl kan een oproep ondertekend worden waarmee het initiatief wordt ondersteund. Ook delen scholen er mooie voorbeelden van goede samenwerking tussen ouders en school.

Terug naar overzicht