• Thema-artikel
Henrieke Hoogendijk-van Dam

Monument van mijlpalen

een klein overzicht van gebeurtenissen (dertig momenten) , als ode aan De Driestar

Het kennen van onze geschiedenis, is het erkennen van ons verleden. Wat begon als een kweekschool in een houten barak in Krabbendijke, groeide uit tot een onderwijsinstituut en een school voor voortgezet onderwijs. De Driestar kent een veelbewogen geschiedenis – geschreven door Gods hand. Gedreven ook, door mensen die zich grootmoedig inzetten voor de pacificatie van het christelijk onderwijs en voor de zoektocht naar de essentie van dit onderwijs. Op deze pagina’s een klein overzicht van gebeurtenissen, als ode aan De Driestar. En als plechtig monument. Want ‘wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen?’ (1 Kor. 4: 7b).

1944:

Onder leiding van oprichter Piet Kuijt gaat Kweekschool De Driestar van start.

1953:

Verhuizing naar Gouda, noodzakelijk vanwege de watersnoodramp. De Driestar vestigt zich op diverse locaties in de stad, onder meer aan de Nieuwe Haven.

1955:

De Driestar krijgt het recht om zelf examens af te nemen. Een jaar later gaat de overheid het christelijk onderwijs subsidiëren.

1965:

Ingebruikname van de nieuwe school aan de Ronsseweg. Voor het eerst worden alle lessen op één locatie gegeven De PA-vakgroep godsdienst bijvoorbeeld bestaat uit de docenten Peter Kammeraat, Izak Kole, Dinant Pas en Jaap Segers.

1968:

De Driestar krijgt een afdeling voor voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs begint met een havo-top (klas 4 en 5) en een IVO-school, een school voor individueel voortgezet onderwijs.

1970:

De eerste steen wordt gelegd van Driestargebouw Bèta aan het Ronsseplein in Gouda.

1973:

Driestar voortgezet onderwijs krijgt een volwaardige havo-opleiding.

1975:

Piet Kuyt neemt afscheid van de Driestar. Zijn opvolger is Jo de Heer (sinds 1973 directeur van de kweekschool).

1979:

Driestar voortgezet onderwijs opent de atheneumopleiding.

1982:

Rinus Houtman is de opvolger van De Heer als directeur van de Pedagogische Academie en de Opleidingsschool voor Kleuterleidsters.

1982:

BGS wordt opgericht: de Begeleidingsdienst Gereformeerd Schoolonderwijs. Later komt daar de DGS bij: Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs, die zich richt op het voortgezet onderwijs.

1982:

De Driestar splitst in een Christelijke scholengemeenschap, later Driestar College, en een Pedagogische Academie, later Driestar educatief. Bestuur en gebouwen worden nog gedeeld. Peter Mulder wordt rector van de scholengemeenschap.

1985:

Driestar College gaat de gymnasiumopleiding aanbieden.

1985:

Hogeschool De Driestar gaat de opleidingen Leraar voortgezet onderwijs en Pedagogiek aanbieden.

1988:

Gerard van der Hoek volgt Peter Mulder op als voorzitter van de centrale directie van Driestar College.

1992:

Driestar College krijgt een nevenvestiging in Lekkerkerk: de vroegere Christelijke Mavo in Lekkerkerk.

1994:

Driestar bestaat 50 jaar. Hierbij wordt o.a. een jubileum-cd gemaakt, aangeboden door de voorzitter van het bestuur, Gerard Verweij, aan directeur Houtman.

1996:

De hogeschool betrekt de nieuwbouw aan de Burgemeester Jamessingel.

1999:

Driestar College krijgt een nevenvestiging in Leiden.

1999:

Rens Rottier wordt de opvolger van Houtman, als algemeen directeur van de hogeschool. Vanaf 2007 wordt er een college van bestuur gevormd, sinds 2011 bestaande uit Rens Rottier en Robert Zoutendijk.

2003:

Bram de Muynck is de eerste lector van Driestar hogeschool. Meerdere lectoren en lectoraten volgen.

2003:

Ary Lock wordt algemeen directeur van Driestar College, als opvolger van Gerard van der Hoek.

2005:

Hogeschool De Driestar fuseert met BGS en DGS. Vanaf dat moment heet de onderwijsinstelling Driestar educatief, met daaronder de hogeschool en een onderwijsadviesafdeling.

2006:

Gert Bergacker en Wim de Kloe vormen het nieuwe college van bestuur van het Driestar College.

2009:

Driestar hogeschool gaat de eerste hbo-master bieden: de master Leren en innoveren. Later volgen meer masteropleidingen en ook post-hbo-opleidingen.

2010:

Driestar College gaat op het vwo tweetalig onderwijs aanbieden. In 2017 volgt havotweetalig.

2013:

Het oude Driestar-internaat naast de hogeschool wordt vervangen voor een nieuw internaat. Ter afscheid is er een reünie voor internaatbewoners en symbolisch wordt een afgedankt harmonium van vier hoog naar beneden geduwd.

2016:

Driestar educatief krijgt een onderzoekscentrum.

2017:

Driestar College start met de praktijkroute Kunstklas voor havo. Later volgen Bewegen, Sport & Maatschappij en een Bèta praktijkroute.

2019:

De scholen herdenken samen hun 75-jarig bestaan.

Terug naar overzicht