• liefde
  • seksuele vorming
Mettie de Braal

Stevig staan in de liefde

een kijkje in klas 2d van het Calvijn College, locatie Stationspark Goes (programma No Apologies)

Jongeren worden veelvuldig met verleidingen geconfronteerd. Zeker als het gaat om liefde en vriendschap. Het christelijke programma No Apologies maakt jongeren bewust van de mooie en minder mooie kanten daarvan en leert hen stevig op hun benen te staan. Een kijkje in klas 2d van het Calvijn College, locatie Stationspark Goes.

Docenten Hugo Niewenhuijse en Nicole van Voorst zijn er klaar voor. Beiden volgden een training om het programma No Apologies te kunnen geven. Dat programma omvat zes modules: Imago, Vriendschappen, Media, Risicogedrag, Seksualiteit en Weerbaarheid. Aan de docenten de uitdaging om met behulp van No Apologies de leerlingen te leren zelf hun te mening vormen.

Uit balans

‘Zo jongens en meiden, even checken: wel eens van LEGS gehoord?’ Van Voorst introduceert de metafoor. ’Het gaat erom dat je stevig op je legs, je benen, moet staan. Op alle vier de terreinen.’ De docent vult vier bekers met zand. Ze wijst naar de bekers. ‘De “L” staat voor lichaam. Wie heeft een idee waar de “E” voor staat?’ ‘Emotie’, weet een leerling. Ook de vier basisemoties komen vlot uit de groep: ‘Bang, boos, blij en verdrietig.’

De letter “G” blijkt wat lastiger. ‘Gezondheid?’ probeert iemand. ‘Gevoel?’ ‘De “G” staat voor geestelijk’, legt Van Voorst uit. ‘Het gaat daarbij over je hoofd, je gedachten.’ De “S” vinden de leerlingen eenvoudig: ‘Sociaal!’

Van Voorst legt de klas een casus voor. ‘Stel, je krijgt na je eindexamen een herkansing. Je hebt met je vrienden al een vakantie geboekt en je kunt nu dus niet mee. Wat doet dat met je? Je raakt uit balans. Waaraan merk je dat?’ De leerlingen denken mee en komen met verrassende opties. Een meisje zegt voorzichtig: ‘Ik denk dat je er wakker van ligt. Dan voel je je niet zo fit. Daar word je dan weer chagrijnig van.’ Haar buurvrouw haakt daarop in. ‘Door je slechte humeur blijven je vrienden een beetje uit je buurt. Slecht voor je sociale leven dus.’

‘De Verbinder is juist gekomen om zondaren zalig te maken. Leerlingen zijn welkom bij Hem, wat ze ook hebben gedaan’

Hugo Niewenhuijse

Tijd voor een filmpje. De leerlingen kijken naar het verhaal van Nick Vujicic, een Australiër die werd geboren zonder armen en benen. Met zijn levensverhaal wil hij mensen inspireren en getuigen van een leven met God. ‘Is hij in balans, denk je?’ vraagt Niewenhuijse. De leerlingen knikken om het hardst.

Spierpijn

Niewenhuijse kondigt een krachtmeting aan. Hij vult twee grote plastic flessen met water. ‘Wie durft deze twee flessen zo lang mogelijk bij de dop vast te houden? Armen vooruit en volhouden!’ Van Voorst moedigt de leerlingen aan, terwijl Niewenhuijse roept dat de leerling het toch niet kan volhouden. Het blijkt niet mee te vallen: de gemiddelde tijd schommelt rond de 90 seconden.

‘Wat gebeurde er met “L”?’ vraagt Niewenhuijse. ‘Spierpijn!’ is het resolute antwoord. ‘En wat met E?’ ‘Ik vond het pijnlijk dat u riep dat ik het niet zou kunnen’, zegt een leerling. Een ander vult aan: ‘En het was irritant dat u zo dicht bij me kwam staan.’ Bij “G” noemen de leerlingen de angst dat je het niet volhoudt en bij “S” de groepsdruk: ‘Je wilt doen wat je vrienden zeggen.’

‘In vriendschap en in de liefde is het eigen karakter belangrijk en komt ook het in balans zijn aan de orde. Het gaat om LEGS, stevig staan, doelen en dromen’, licht Van Voorst toe.

‘Leerlingen worden erop gewezen zichzelf en de ander lief te hebben zoals God het bedoeld heeft’

Nicole van Voorst

Unieke beleving

Na afloop blikken de bevlogen docenten terug op een intensieve ochtend. Niewenhuijse stelt: ‘Deze twee dagen zijn een unieke beleving tussen leerling en docent, waarbij de relatie met hen bovenaan staat. Vanuit de relatie kun je de verbinding leggen door begrip te tonen en tools aan te reiken. Maar ook de verbinding naar de Koning. Daar zijn ze welkom. Wat ze ook verkeerd hebben gedaan.’ Van Voorst vult aan: ‘Graag wil ik leerlingen meegeven wat echt belangrijk is in het leven en ze bewust maken van de gevaren die er zijn. Leerlingen worden er tijdens deze dagen op gewezen zichzelf en de ander lief te hebben zoals God het bedoeld heeft. Liefde is de basis.’

Vertrouwenspersoon Simon Maljaars: ‘Docent moet veilige sfeer creëren.’

Hoe ziet u de reikwijdte van No Apologies als het gaat om de liefde?

‘Diverse onderdelen van No Apologies hebben raakvlakken met de liefde. De module Seksualiteit bijvoorbeeld. Onderwerpen die daarin besproken worden zijn: “wat is seks?”,“lust – verliefdheid – liefde”, “verschillen tussen jongens en meisjes”. Afhankelijk van de situatie gaat het ook over wat moeilijkere onderwerpen, zoals “porno” en “de kracht van de begeerte”. De hoofdboodschap is dat seksualiteit is iets heel moois en kostbaars is en dat je er zuinig op moet zijn. Het is voor ons als docenten belangrijk om een veilige sfeer te creëren waarin leerlingen dingen durven te bespreken. Omdat iedere tweedeklasser het programma meemaakt, kunnen we daar zo nu en dan op teruggrijpen. Dat gebeurt bijvoorbeeld op een themadag rondom dit onderwerp in klas 3 of 4, maar ook in mentorgesprekken of gesprekken met een vertrouwenspersoon.’

Wat is het beleid van het Calvijn College bij liefdesuitingen tussen leerlingen?

‘Daar is geen specifiek protocol voor. In de gesprekken die we als docent, mentor of vertrouwenspersoon hebben met leerlingen komt het wel aan de orde.’

‘Seksualiteit is iets heel moois en kostbaars, wees er zuinig op’

Simon Maljaars

Welke rol speelt de vertrouwenspersoon hierin?

‘Een vertrouwenspersoon heeft vaak een lijntje met leerlingen. Men mag van ons verwachten dat we proberen dit soort zaken bespreekbaar te maken en te houden als we vermoeden dat het uit de hand loopt. Onze functie beperkt zich vaak tot het signaleren en eventueel delen met ouders. Bij hen ligt in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Verder weten leerlingen de vertrouwenspersonen te vinden met hun vragen over verliefdheid, relaties en seksualiteit.’

Terug naar overzicht